Początki działalności PRAGMY sięgają marca 2003 roku. Wówczas to grupa około 8 studentów, na czele której stał Damian Borkowski, założyła Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA. Kilka miesięcy później grupa rozszerzyła się do około 17 studentów. Jej członkowie spotykali się raz w tygodniu na półtorej godziny. Podczas spotkań poruszane były różnorodne zagadnienia z obszarów psychologii oraz innych nauk społecznych. Każde spotkanie miało oprócz części teoretyczno-organizacyjnej także część warsztatową – praktyczną.

Od roku akademickiego 2005/06 PRAGMA uzyskała oficjalny status koła naukowego i jej działalność uległa znacznej zmianie. Wybrano pierwszy zarząd, powstały: statut, strona internetowa wraz z forum oraz wiele odrębnych projektów, na których to głównie opierała się specyfika działalności PRAGMY. Pierwszym opiekunem naukowym Koła był dr hab. Józef Maciuszek. Oprócz aktywności projektowej, członkowie koła w dalszym ciągu angażowali się w organizację konferencji naukowych, wyjeżdżali na turnieje negocjacyjne, czy też brali udział w praktykach jako wolontariusze. W maju 2006 roku zespół piłkarski PRAGMY wziął udział w I Turnieju Piłkarskim Kół Naukowych, zajmując 2 miejsce, a rok później sukces ten został powtórzony.

Intensywnie rozwijać zaczęła się także aktywność  o charakterze integracyjnym. W listopadzie 2006 roku odbył się I Wyjazd Integracyjny PRAGMY. Następnie powstała impreza K&K, czyli Kucharze & Konsumenci.

W październiku 2007 roku w kole powstał pierwszy projekt związany bezpośrednio z prowadzeniem badań naukowych i początkowo nazywał się po prostu „projekt badawczy”. Jego celem było przygotowywanie i realizacja własnych badań, a także replikacja już przeprowadzonych pod opieką pracowników naukowych IPS. Okazało się, że taka formuła wyraźnie wykracza poza pojedyncze działanie i dlatego szybko przekształcil się on w „Sekcję Badawczą”. Stworzenie pierwszej sekcji wymagało zmian w statucie PRAGMY. Ze względu na to, że jeden z jej załozycieli, był w tamtym czasie członkiem zarządu, odpowiednia zmiana nastapiła stosunkowo szybko i bez przeszkód. Od tamtego momentu PRAGMA przestała być oparta na pojedynczych projektach, a stała sie organizacją opartą na sekcjach. W 2007 roku z inicjatywy ś.p. Michała Żebrowskiego ruszyły także projekcje filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego (potem DKF Laterna Psychologica).

Rok akademicki 2008/2009 był dla PRAGMY rokiem szczególnym. Nowym opiekunem Koła została dr Małgorzata Wysocka – Pleczyk. Powstała prężnie działająca Sekcja Seksuologii. W grudniu 2008 roku odbyła się uroczystość z okazji pięciolecia istnienia Koła, w której udział wzięły władze Instytutu, członkowie Koła, ale także absolwenci – założyciele PRAGMY.

W związku z przeprowadzką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Kampus UJ, PRAGMA otrzymała własną siedzibę (aktualnie jest to pokój 1.371). Od kwietnia 2010 roku, po 2 latach nieobecności w sieci, Pragma może poszczycić się nową stroną internetową.

W roku akademickim 2009/2010 powstaje nowa sekcja – Sekcja Neuroscience oraz odbywają się regularne sesje Grupy Coachingowej. Pragma rozpoczyna także współpracę w ramach ogólnopolskiego międzyuczelnianego projektu ZaBaWa, czyli Zespołu Badania Wpływu (Społecznego).

Rok 2010/2011 jest niezwykły pod względem ilości i różnorodności realizowanych projektów. Prężnie działa Grupa Szkoleniowa (w drugim semestrze rusza jeszcze jeden zespół, w maju organizuje projekt „Droga do Sukcesu” dla studentów spoza IPS) i Sekcja Spotkań z Psychoterapią (umożliwia swoim członkom staże, współpracuje z Kołem Psychiatrii CM, w drugim semestrze rusza z Grupą Relaksacji). Nasi członkowie wykazują się duża aktywnością na polu badawczym w ramach projektów ZaBaWa,  Bullying oraz Niebezpośredniej reguły wzajemności. Powstaje Klub Dyskusyjny PERSONA oraz przywrócona zostaje do życia Grupa Hipnozy. W drugim semestrze konstytuuje się Grupa PR dbająca o PR koła i poszczególnych projektów; grupa realizuje także własne projekty – m.in. Psychologia w Biznesie przy współpracy z UEK.

Organizowane są także większe przedsięwzięcia: konferencja Psychodebiuty,  jubileuszowa edycja W Stronę Zmian V pod patronatem dziekana i rektora UJ, czy Druga Studencka Konferencja Naukowa. Członkowie Koła współorganizują także konferencję Wokół Wpływu Społecznego. Koło wychodzi też poza Instytut, nawiązując współpracę z Krakowską Szkołą Psychoterapii Psychoanalitycznej, firmą szkoleniową Nereida oraz Biurem Karier UJ.

Od roku akademickiego 2010/2011 wybory do Zarządu odbywają się w miesiącu czerwcu.

W roku akademickim 2012/2013 w Pragmie powstają nowe sekcje: Psychodietetyki i Cyberpsychologii. Koło po raz drugi współorganizuje Konferencję Człowiek Zalogowany. Sekcja Trenerska przejmuje projekt Konferencji Trenersko-Coachingowej Profectus, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Po raz kolejny zorganizowany zostaje także cykl szkoleń W Stronę Zmian.

Rok akademicki 2013/2014 niesie ze sobą zmiany: zaktualizowany zostaje Statut Koła, który zawiera teraz zasady dotyczące regulowania funkcji koordynatorów, a także sposób weryfikacji działań sekcji poprzez obowiązkowe i ujednolicone sprawozdania półroczne. Zmieniona zostaje także strona internetowa koła, która przenosi się na serwery i domenę uniwersytecką. Ze względu na pojawienie się kolejnych sekcji, wprowadzone administracyjne zmiany, porządkujące działalność PRAGMY, stają się konieczne. Działalność rozpoczynają sekcje: Komunikacji Społecznej, Psychologii Designu, Zdrowia i Choroby, Reklamy. Po ponad półrocznej przerwie w działalności, ponownie uruchomione zostają także sekcje Seksuologii, Neuroscience i Psychologii Sądowej. Oznacza to tym samym, że w kole działa 15 sekcji, zrzeszających łącznie ponad 180 członków, co stanowi rekordową liczbę w historii koła. Członkowie PRAGMY organizują także konferencje: odbywają się Psychodebiuty, Człowiek Zalogowany, Profectus i projekt W Stronę Zmian.

Od roku akademickiego 2016/2017  Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA to 6 sekcji i 2 projekty oraz kolejne edycje „flagowych” Konferencji. Ten rok przyniósł również kolejną zmianę Statutu, która usprawniła działalność Koła, między innymi poprzez obowiązek wskazania nowemu Zarządowi przez Koordynatorów jednostek swoich następców oraz podział na Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających. Powstał również nowy projekt – Zjazd Kół Nauk Psychologicznych.

W kwietniu 2018 roku obchodziliśmy piętnastolecie PRAGMY, na którym pojawili się pierwsi założyciele, pracownicy naszego Instytutu oraz studenci aktywnie działający w Kole.