Prezes KNP PRAGMA:

 18077316_1431213766935826_418754297877658036_o

 

 

Wioletta Borowiec

 

 

 

 

 

Członkowie zarządu:

Zastępca Prezesa:

17966494_1431217923602077_1652432555735469303_o

 

Joanna Zielińska

 

 

 

 

 

Public Relations:

18077132_1431219526935250_3341947675396713982_o

 

 

 

Karolina Korzonek

 

 

 

 

 

Opiekun naukowy Koła:

dr-wysocka

 

 

 

 

 

dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

 

 

 

 


 

KOMPETENCJE ZARZĄDU  (na podstawie Statutu KNP Pragma)

1. Kierowanie bieżącą działalnością Pragmy.

2. Reprezentowanie Pragmy.

3. Ustalanie planu pracy Pragmy.

4. Prowadzenie ewidencji członków Pragmy.

5. Dbanie o ciągłość aktywności Pragmy.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Koła.

7. Wystawianie zaświadczeń o działalności w Kole.

8. Prowadzenie dokumentacji finansowej Pragmy.

9. Dbanie o ciągłość funkcjonowania forum internetowego Koła.