Prezes KNP PRAGMA:


Joanna Kudła

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes:

Daria Tomaszewska

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprezes:

Łukasz Baran

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun naukowy Koła:

dr-wysockadr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE ZARZĄDU  (na podstawie Statutu KNP Pragma)

1. Kierowanie bieżącą działalnością Pragmy.

2. Reprezentowanie Pragmy.

3. Ustalanie planu pracy Pragmy.

4. Prowadzenie ewidencji członków Pragmy.

5. Dbanie o ciągłość aktywności Pragmy.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Koła.

7. Wystawianie zaświadczeń o działalności w Kole.

8. Prowadzenie dokumentacji finansowej Pragmy.

9. Dbanie o ciągłość funkcjonowania forum internetowego Koła.